VIP专辑阿离后现代工业风写真图片29P阿离克拉女神

VIP专辑阿离后现代工业风写真图片29P阿离克拉女神

寒疝囊冷结硬,得于寒湿而发。既知儿死腹中,不能用药以降之,危道也;若用霸道以泄之,亦危道也。

又注中寒嗽、加有知母,既系寒嗽,知母亦未可擅用。 巴戟扁豆与白果,煎服经来十日前。

 方用平肝开郁止血汤。 不犯人神,日午时北房门限前侧卧,于耳前有穴名蝼蛄穴,麦一方治蝼蛄疮,已破或未破。

凡儿之降生,必先转其头;原因其母气血之虚,以致儿不能转头以向下,世人用催生之药,以耗儿之气血,则儿之气不能通达,反致闭闷而死于腹中,此实庸医杀之也。 白术补胎,苍术打胎,用者宜审。

一方无百草霜,加大黄硝为末,热醋调敷神效。上姜五片,水煎服。

一方小便不禁,出而不觉者,虚弱不禁。肾气不能化生成,大补肾水益精原。

Leave a Reply